Wat is Musculoskeletale Geneeskunde?

Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een relatief jong, medisch vakgebied dat zich richt op het analyseren en behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (musculoskeletaal). De MSK-Geneeskunde integreert daarbij de kennis vanuit de diverse vakgebieden die zich als afzonderlijke specialismen bezig houden met het houdings- en bewegingsapparaat.

Met welke klachten kunt u bij de MSK-arts terecht?
Veel aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat gaan gepaard met reacties zoals pijn en belemmeringen. De oorzaak hiervan zit vaak op een andere plaats dan de pijn, waardoor het buiten het aandachtsgebied van het desbetreffende specialisme valt en dus niet altijd geduid wordt. De MSK-Geneeskunde brengt vanuit haar brede achtergrond de reacties in kaart om te komen tot de beste behandelmethode om de klachten te verminderen.

Voorbeelden van klachten waarmee u terecht kunt bij de MSK-arts:
• Pijn aan spieren en gewrichten: rug- nek en schouderklachten, ribklachten, enkel- en voetklachten, bekkenklachten, hand- en polsklachten, lies- en hamstringklachten, achillespeesklachten.
• Klachten na een ongeval: nekklachten/whiplash na een auto-ongeval, lage rugklachten.
• Pijnklachten na een herniaoperatie.
• Vage pijnen of tintelingen in armen, benen, borst of hoofd, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, hartkloppingen, onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of tussen de ribben.

Soms is de oorzaak van pijn makkelijk te herleiden: een verkeersongeluk, vertilling, verdraaiing of ongelukkige val kunnen zorgen voor een stand- of bewegingsafwijking van de ruggenwervels. Maar de pijn kan ook het gevolg zijn van ontstekingen of langdurige overbelasting door bijvoorbeeld een verkeerde sta- of zithouding of een slecht matras. Na langere tijd kan een nieuwe balans ontstaan in de wervelkolom, met als resultaat een andere (niet symmetrische) spanning in de banden, pezen en spieren. De gewrichtjes tussen de wervels zullen hele kleine standsveranderingen vertonen en gaan fixeren. Dit begint meestal laag in de rug, maar daarna ook in het midden en hoog in de rug en vaak zelfs de nek. Hierdoor zal de gehele wervelkolom minder goed gaan functioneren. De spieren zullen asymmetrisch aanspannen en kunnen op termijn stijf, stram en pijnlijk gaan aanvoelen. De gefixeerde wervels kunnen irritatie veroorzaken aan banden en pezen en ook aan het aangrenzende zenuwstelsel met uitstraling in arm of been tot gevolg. Behalve deze klachten van het bewegingsapparaat kunnen ook andere, segmentale klachten optreden, zoals hoofdpijn, duizeligheid, benauwdheid, maagzuurvorming en obstipatie.

Werkwijze & behandeling

De MSK-arts neemt de tijd om uw klachten te inventariseren en een uitgebreid lichamelijk onderzoek te doen. Eventueel vult uw MSK-arts dit nog aan met eerder verricht of aanvullend onderzoek (zoals röntgenfoto’s of MRI-scans). Daaruit volgt een diagnose en een behandelplan. De MSK-arts maakt voor zijn behandeling gebruik van verschillende technieken. Binnen onze praktijk hebben de artsen zich toegelegd op het behandelen van mechanische stoornissen aan stand- en/of functie door het toepassen van gewrichtsmobilisaties, waarmee de vicieuze cirkel van pijn-functiestoornis-reactie-meer pijn wordt doorbroken. 

De basis van de vooral door ons toegepaste behandelmethode met mobilisatietechnieken werd in 1965 gelegd door de Amsterdamse arts mevrouw M. Sickesz (1923-2015). Zij stelde dat veel klachten van het bewegingsapparaat te maken hebben met kleine, corrigeerbare afwijkingen van de wervelkolom, het bekken en de overige gewrichten. Vervolgens ontwikkelde zij een methode om deze afwijkingen op systematische wijze te corrigeren en zo de klachten te behandelen.

Aanvullend wordt er in sommige gevallen ook gebruikt gemaakt van specifieke stabilisatietraining. In onze praktijk wordt geen gebruik gemaakt van injectietechnieken of andersoortige pijnbehandeling, Indien het nodig is, dan kunnen wij u verwijzen naar collega MSK-artsen die zich hebben toegelegd op bovengenoemde behandelingen. In de meeste gevallen is de behandeling door een MSK-arts afdoende en zijn patiënten al na enkele behandelingen klachtenvrij! Het aantal consulten verschilt per patiënt en is afhankelijk van de afwijkingen.

Wat doet u?
Genezen is teamwork, dus u kunt huiswerk meekrijgen. Bij de een oefeningen om diepe spierspanningspatronen te doorbreken, bij de ander om een bereikt resultaat te behouden. We baseren ons op oefeningen van McKenzie, we gebruiken stretchingtechnieken, stabilisatie- en coördinatieoefeningen. De oefeningen worden meestal in de praktijk aangeleerd, soms verwijzen we door. We hebben korte lijnen met diverse fysiotherapeutische trainingspraktijken en een aantal oefentherapeuten.

Samenwerking
Na afloop van de behandeling wordt een ontslagbericht gestuurd aan uw huisarts en/of de verwijzend specialist. Soms verwijst de MSK-arts door naar bijvoorbeeld een specialist in een ziekenhuis voor verder onderzoek of behandelingen (operatie). Ook verwijst de MSK-arts regelmatig voor aanvullende oefentherapie door naar bijvoorbeeld een fysiotherapeut.

Verschil tussen MSK-arts en manueel (fysio)therapeut
Er is een duidelijk onderscheid tussen MSK-artsen en manueel therapeuten met een achtergrond als fysiotherapeut, ook al kunnen sommige technieken overeen komen. De MSK-arts beschikt over meer kennis en meer behandelmogelijkheden, waardoor hij effectiever kan zijn. Door opleiding en bevoegdheid is de MSK-arts in de positie om een diagnose te stellen. De MSK-arts kan indicaties en contra-indicaties goed overzien en is daarin eindverantwoordelijk. Als volledig bevoegd arts met specialistische kennis en ervaring kan hij op voet van gelijkheid overleggen met collega-artsen en specialisten.

Klachten
Als u om wat voor reden ook niet tevreden bent met onze diensten, hebben we natuurlijk het liefst dat u dit met ons bespreekt. We doen dan ons uiterste best uw klacht zorgvuldig af te handelen. Bent u dan nog niet tevreden over de gang van zaken dan kunt u een formele klacht indienen. We zijn via onze beroepsvereniging (NVAMG) aangesloten bij de stichting klachtrecht AAG. Meer informatie over klachtafhandeling via de NVAMG vindt u hier: www.nvamg.nl/klachten